Limit překročen

Děkujeme Vám za přízeň a používání Katalogu a Telefonního seznamu 1188

Z důvodu zajištění kvalitní dostupnosti Telefonního seznamu 1188 pro spotřebitele je, v případě vysokého počtu přístupů z jedné IP adresy, funkčnost Katalogu a Telefonního seznamu omezena. Pro více informací k limitům vyhledávání v seznamu 1188 nás kontaktujte elektronickou poštou  nebo na čísle 800 80 11 88.